Madhvi Parekh

Madhvi Parekh

Page
per page

Items 1-24 of 39

 1. A Boy from Mauritius

  A Boy from Mauritius

  40 x 40 Inches Serigraph on paper

  Madhvi Parekh
  $637.00
 2. Planting Seeds

  Planting Seeds

  24 x 16 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $255.00
 3. By the Temple

  By the Temple

  24 x 16 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $255.00
 4. Tabletop Humans

  Tabletop Humans

  24 x 16 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $255.00
 5. A Walk in the Village

  A Walk in the Village

  24 x 24 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $318.00
 6. Krishna and Cows

  Krishna and Cows

  24 x 24 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $318.00
 7. Goddess in Town

  Goddess in Town

  24 x 24 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $318.00
 8. Morning Cheer

  Morning Cheer

  24 x 24 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $318.00
 9. Goddess

  Goddess

  24 x 24 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $318.00
 10. Picnic by the Lake

  Picnic by the Lake

  24 x 24 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $318.00
 11. Blossom

  Blossom

  32 x 24 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $382.00
 12. Krishna with Kalia

  Krishna with Kalia

  32 x 24 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $382.00
 13. Gajanand

  Gajanand

  32 x 24 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $382.00
 14. Worship

  Worship

  24 x 32 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $382.00
 15. Life by the Sea

  Life by the Sea

  24 x 32 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $382.00
 16. Lovers

  Lovers

  24 x 32 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $382.00
 17. Chaturbhuj

  Chaturbhuj

  36 x 36 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $637.00
 18. King of Kings

  King of Kings

  48 x 36 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $764.00
 19. Christ by the River

  Christ by the River

  24 x 16 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $255.00
 20. Christ on Boat

  Christ on Boat

  24 x 16 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $255.00
 21. In the Pasture

  In the Pasture

  16 x 24 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $255.00
 22. Bapu

  Bapu

  22 x 30 Inches Serigraph on paper

  Madhvi Parekh
  $229.00
 23. Bhakta

  Bhakta

  40 x 40 Inches Serigraph on paper

  Madhvi Parekh
  $637.00
 24. Christ

  Christ

  48 x 40 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $955.00
Page
per page

Items 1-24 of 39