Madhvi Parekh

Madhvi Parekh

Page
per page

Items 1-24 of 40

 1. A Boy from Mauritius

  A Boy from Mauritius

  40 x 40 Inches Serigraph on paper

  Madhvi Parekh
  $625.00
 2. Goddess

  Goddess

  24 x 24 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $313.00
 3. Morning Cheer

  Morning Cheer

  24 x 24 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $313.00
 4. Goddess in Town

  Goddess in Town

  24 x 24 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $313.00
 5. Krishna and Cows

  Krishna and Cows

  24 x 24 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $313.00
 6. A Walk in the Village

  A Walk in the Village

  24 x 24 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $313.00
 7. Tabletop Humans

  Tabletop Humans

  24 x 16 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $250.00
 8. By the Temple

  By the Temple

  24 x 16 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $250.00
 9. Planting Seeds

  Planting Seeds

  24 x 16 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $250.00
 10. Picnic by the Lake

  Picnic by the Lake

  24 x 24 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $313.00
 11. Blossom

  Blossom

  32 x 24 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $375.00
 12. Bal Ganesh

  Bal Ganesh

  40 x 30 Inches Serigraph on paper

  Madhvi Parekh
  $625.00
 13. King of Kings

  King of Kings

  48 x 36 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $750.00
 14. Chaturbhuj

  Chaturbhuj

  36 x 36 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $625.00
 15. Lovers

  Lovers

  24 x 32 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $375.00
 16. Life by the Sea

  Life by the Sea

  24 x 32 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $375.00
 17. Worship

  Worship

  24 x 32 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $375.00
 18. Gajanand

  Gajanand

  32 x 24 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $375.00
 19. Krishna with Kalia

  Krishna with Kalia

  32 x 24 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $375.00
 20. Christ by the River

  Christ by the River

  24 x 16 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $250.00
 21. Christ on Boat

  Christ on Boat

  24 x 16 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $250.00
 22. Last Supper

  Last Supper

  40 x 72 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $1,500.00
 23. Kalia Daman

  Kalia Daman

  48 x 40 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $937.50
 24. Ganesh - II

  Ganesh - II

  48 x 40 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  $938.00
Page
per page

Items 1-24 of 40