Madhvi Parekh

Madhvi Parekh

per page

6 Items

 1. A Boy from Mauritius

  A Boy from Mauritius

  40 x 40 Inches Serigraph on paper

  Madhvi Parekh
  ₹50,000.00
 2. Bhakta

  Bhakta

  40 x 40 Inches Serigraph on paper

  Madhvi Parekh
  ₹50,000.00
 3. Sun God in my Village

  Sun God in my Village

  40 x 64 Inches Serigraph on paper

  Madhvi Parekh
  ₹75,000.00
 4. The Goddess

  The Goddess

  40 x 64 Inches Serigraph on paper

  Madhvi Parekh
  ₹75,000.00
 5. The Magician

  The Magician

  40 x 40 Inches Serigraph on paper

  Madhvi Parekh
  ₹50,000.00
 6. Bal Ganesh

  Bal Ganesh

  40 x 30 Inches Serigraph on paper

  Madhvi Parekh
  ₹50,000.00
per page

6 Items