Madhvi Parekh

Madhvi Parekh

per page

17 Items

 1. A Boy from Mauritius

  A Boy from Mauritius

  40 x 40 Inches Serigraph on paper

  Madhvi Parekh
  ₹50,000.00
 2. Blossom

  Blossom

  32 x 24 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  ₹30,000.00
 3. Krishna with Kalia

  Krishna with Kalia

  32 x 24 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  ₹30,000.00
 4. Gajanand

  Gajanand

  32 x 24 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  ₹30,000.00
 5. Worship

  Worship

  24 x 32 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  ₹30,000.00
 6. Life by the Sea

  Life by the Sea

  24 x 32 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  ₹30,000.00
 7. Lovers

  Lovers

  24 x 32 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  ₹30,000.00
 8. Chaturbhuj

  Chaturbhuj

  36 x 36 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  ₹50,000.00
 9. King of Kings

  King of Kings

  48 x 36 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  ₹60,000.00
 10. Bapu

  Bapu

  22 x 30 Inches Serigraph on paper

  Madhvi Parekh
  ₹12,000.00
 11. Bhakta

  Bhakta

  40 x 40 Inches Serigraph on paper

  Madhvi Parekh
  ₹50,000.00
 12. Christ

  Christ

  48 x 40 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  ₹75,000.00
 13. Ganesh - I

  Ganesh - I

  48 x 40 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  ₹75,000.00
 14. Ganesh - II

  Ganesh - II

  48 x 40 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  ₹75,000.00
 15. Kalia Daman

  Kalia Daman

  48 x 40 Inches Reverse serigraph on acryli...

  Madhvi Parekh
  ₹75,000.00
 16. The Magician

  The Magician

  40 x 40 Inches Serigraph on paper

  Madhvi Parekh
  ₹50,000.00
 17. Bal Ganesh

  Bal Ganesh

  40 x 30 Inches Serigraph on paper

  Madhvi Parekh
  ₹50,000.00
per page

17 Items